среда, 7. новембар 2007.

Најава догађаја: Песничко вече поводом Дана просветних радника

Поводом Дана просветних радника Друштво учитеља Смедеревске Паланке и Актив директора основних школа Општине Смедеревска Паланка под покровитељством Општине Смедеревска Паланка и уз подршку фирме TROJAN FISCHER EKO доо организује Песничко вече у Великој сали Општине са почетком у 18 часова 10. новембра 2007.г.
Гости вечери ће бити:
  • Добрица Ерић
  • Недељко Попадић
  • Перо Солар
  • Тоде Николетић
Истог дана са почетком у 17:30 биће одржана и Свечана Скупштина Друштва учитеља Смедеревске Паланке поводом годишњице постојања Друштва.

Према информацији Друштва учитеља Општине Смедеревска Паланка

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine