петак, 16. новембар 2007.

Пета међународна конференција о малим и средњим предузећима

Пета међународна конференција о малим и средњим предузећима (МСП) Министарства економије и регионалног развоја одржаће се у Београду, у петак 23. новембра 2007. године. Наслов овогодишње конференције је “МСП и предузетништво – Трансформација привреде Балкана”. Иницијатива за централну Европу је спонзор ове једнодневне Конференције која ће обухватити три пленарне седнице и шест радионица. Последњу седницу ће водити високи српски и међународни панел који ће размотрити резултате радионица и донети закључке Конференције.
Будући просперитет Балкана ће зависити од бројних фактора, између осталог од снажног прилива нових предузећа и окружења које ће подржати развој снажног и на међународном нивоу конкурентног сектора МСП. Политике појединачних влада у погледу МСП представљају први неопходан корак ка успешном развоју МСП. Националне политике у погледу МСП, међутим, нису више довољне за постизање оног степена конкурентности који је потребан земљама Балкана како би кренуле напред и ухватиле корак са остатком Европе. Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије одлучило да своју Годишњу конференцију о МСП за 2007. годину посвети задацима и могућностима који стоје пред владама Балкана како би се даље подстакао развој МСП путем транснационалне сарадње. Постоје два главна аспекта:
  • (1) ближа сарадња како би се напредовало на основу постигнућа од почетка транзиције ка тржишној економији почетком деведесетих година и
  • (2) отклањање преосталих транснационалних баријера за трговину и инвестиције како би се смањили привредни трошкови.
Конференцији ће присуствовати око 250 учесника из земље и иностранства.
Додатне информације:
Министарство економије и регионалног развоја
веб: http://www.merr.sr.gov.yu
Телефони:
Кабинет министра
+381 11 3347-231
kabinet.merr@merr.sr.gov.yu

Прес служба
+381 11 3345-243
+381 11 3216 711, 3216 712, 3216 782
press.merr@merr.sr.gov.yu ; web@merr.sr.gov.yu

Сектор за привреду
+381 11 3347-238
На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine