четвртак, 28. јун 2007.

Корисна информација: Велика акција ЕУнет-а у оквиру које сви средњошколци који су завршили са одличним успехом, добијају 1000 динара Интернет приступа

У четвртак 28.06.2007. године, доделом сведочанстава почела је велика акција ЕУнет-а у оквиру које сви средњошколци који су завршили са одличним успехом, добијају 1000 динара Интернет приступа.

Ученици поклон могу да активирају, уз фотокопију сведочанства, на свим наплатним местима ЕУнета, од 28. јуна до 21. јула, када се акција завршава. У акцију је укључено свих 480 средњих школа, а процена је да ће ове године бити око 80.000 средњошколаца са одличним успехом.

Критеријуми за акцију "ЕУнет за 5"

1. Ко има право на награду?

Право на награду имају сви ученици средњих школа који са одличним успехом заврше школску 2006/2007 годину.

2. Шта је награда?

Награда је ваучер у вредности од 1000 динара за ЕУнет Интернет сервисе.

3. Како се реализује награда?

Ученици који су остварили право на награду могу је реализовати:

  • доношењем фотокопије сведочанства на ЕУнет наплатна места (дистрибутер у Смед. Паланци је Comtech - Адреса: Трг хероја 8, ТЦ Облик, Телефон: 026/314 870)
  • слањем скенираног сведочанства на е-маил адресу admin@EUnet.yu. Потребно је да у е-маил-у ученик наведе и своје ЕУнет корисничко име. Уколико ученик до сада није регистровао ЕУнет налог то може учинити на адреси http://my.eunet.yu/registracija

4. Како искористити награду?

Добитници своју награду могу искористити на следеће начине:

  • Уколико су корисници ЕУнета - да умање први следећи рачун за ЕУнетАДСЛ или да добију ЕУнетФлат ДиалУп приступ.
  • Уколико нису корисници ЕУнета - да умање први следећи рачун за ЕУнетАДСЛ по реализацији сервиса или да добију ЕунетФлат ДиалУп приступ.

5. Које су додатне погодности које остварују средњошколци?

Сви ученици средњих школа у оквиру ЕУнетовог националног програма "Интернет у школама" добијају:

  • 20% попуста првих годину дана на све ЕУнетАДСЛ сервисе
  • бесплатно активирање сервиса
  • опрему на бесплатно коришћење

6. Да ли награда може да се пренесе на треће лице?

Награда не може да се пренесе на треће лице, осим уколико ученик користи ЕУнетАДСЛ који је регистрован на родитеља или старатеља.

7. У ком периоду траје акција?

Акција траје од 28. јуна до 21. јула 2007. године.

Све додатне информације могу се добити преко ЕУнет Инфо Центра 0800 300 400 или на wеб адреси http://www.eunet.yu/EUnetza5.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine