недеља, 3. јун 2007.

Међународни фото конкурс за National Geographic Junior нај-фотографију

Издавачка кућа KLETTкао лиценцирани издавач часописа National Geographic Junior ове године први пут организује фотографски конкурс за Juniorову најфотографију. На фотографском конкурсу могу да учествују само основношколци. Задате теме конкурса су:

  • Чудо природе,
  • Свет животиња и
  • Осмехни се! (портрет) .

Изабраће се 9 најбољих фотографија (по три у свакој категорији) које ће пријатељ фото конкурса, компанија Hewlett-Packard наградити дигиталним фотоапаратима и штампачима. Три најбоље изабране фотографије (победник у свакој категорији) учествоваће на међународном фотографском конкурсу. Главна награда за победника у међународној конкуренцији је путовање у Вашингтон, у седиште Друштва National Geographic.

Труд, оригиналност и авантуристички дух осталих учесника биће награђен представљањем на Јуниоровој изложби фотографија, октобра 2007. Осим нас, на овом конкурсу учествују и деца из Данске, Египта, Грчке, Холандије и других земаља. Сваки учесник фото конкурса треба да пошаље највише три фотографије формата 13 x 18 цм (може и 20 x 30 цм). На конкурсу могу да учествују и дигиталне фотографије, које ће уредништву Juniorа бити достављене на компакт диску. Дигиталне фотографије морају бити снимљене фотоапаратом који омогућава барем три милиона пиксела. Горња граница резолуције није прописана. Сви који желе да учествују, свој фотографски снимак треба да пошаљу до 31. августа 2007. на адресу

  • Издавачка кућа KLETT
  • Мутапова 15
  • 11000 Београд

са дописом: за фото конкурс.

Фотографије, односно компакт диск, треба да прате следећи подаци: наслов фотографије, изабрана тема, име, презиме и адреса аутора, телефонски број и податак о старости учесника. Обавезно треба приложити и изјаву родитеља, старатеља или ментора да је фотографија дело основношколца.

Фотографије ће прегледати, оценити и изабрати посебан стручни жири у саставу:

Арне Ходалич – признати фоторепортер, публициста, ронилац и спелеолог
Немања Јовановић – фотограф и пустолов
Оливера Славковић – уредница часописа National Geographic Junior

Напомена: На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine