петак, 15. јун 2007.

Ретроспективна изложба Томислава Митровића (1930-2006)

У Галерији модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци отворена је ретроспективна изложба Томислава Митровића (1930-2006).
Томислав Митровић је љубав за ликовну уметност као и прва знања стекао на ликовоној секцији Паланачке гимназије код професорке Јелене Чумић-Димитријевић. Почетком 50-тих похађа средњу уметничку школу у Новом Саду. Академију примењених уметности у Београду завршио је 1957.г. у класи Михајла Петрова, код кога 1963.г. магистрира. Од 1965.г. члан је УЛУС-а.
Током четири деценије професионалног стваралаштва настало је више стотина нацрта за значке, заштитне знаке, печате, логотипе, многобројне плакете, повеље, дипломе, плакете, дизајн књига.
Томислав Митровић је излагао са УЛУС-ом на Октобарском салону и са "Београдским графичким кругом". Такође је излагао са Подунавском ликовном групом у бројним градовима Србије.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine