петак, 8. јун 2007.

«ИГРАЈ ЗА ЖИВОТ – ИЗАБЕРИ СПОРТ» - такмичење у шутирању слободним бацањем

Центар за развој спорта Смедеревске Паланке је 8. јуна организовао такмичење у шутирању слободним бацањем у главној улици Смедеревске Паланке у оквиру пројекта «ИГРАЈ ЗА ЖИВОТ – ИЗАБЕРИ СПОРТ». На овом такмичењу учествовало је више од 60 такмичара основних и средњих школа као и други заинтересовани грађани. Фонд награда је био богат захваљујући подршци бројних локалних предузетника. Манифестација је била уз медијско спонзорство Радио телевизије «Јасеница» и Радио телевизоије «ДЕВИЋ».
Један део фотографија са ове манифестације може да се нађе на следећем линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine