петак, 15. јун 2007.

Видовдански дани дијаспоре у Србији

Видовдански дани дијаспоре у Србији ће се одржати и ове године у периоду од 28-29. јуна 2007. године у организацији Министарства за дијаспору и Привредне коморе Србије.

На овогодишњим Видовданским данима дијаспоре очекује се размена мишљења и давање сугестија у области сарадње са матицом Србијом у областима: привреде, трговине, туризма, просвете и образовања, културе и информисања, спорта, здравства, статусних питања дијаспоре и др.

Зависно од броја предлога и броја заинтересованих учесника, организоваће се радни столови, који ће те предлоге разматрати и укључити их у радни материјал скупа.

Министарство за дијаспору и Привредна комора Србије, обезбеђује саговорнике из надлежних министарстава и других релевантних институција, предузећа и организација.

Зависно од приспелих предлога накнадно ће се сачинити и доставити учесницима детаљан план и програм рада.

Учешће може да се пријави за следеће области:

1. Пословна сарадња матице и дијаспоре,(питања реституције и денационализације, приватизације)

2. Допринос Министарства за дијаспору и српске дијаспоре у решавању статуса Косова и Метохије у оквиру Србије

3. Статусна питања ( статус Канцеларија за дијаспору )

4. Културно-просветна и спортска сарадња са дијаспором

5. Односи са удружењима у дијаспори

6. Информисање у дијаспори

7. Гласање у дијаспори ( измене и допуне Закона о изборима)

Додатне информације могу да се добију на следећим линковима:

· ПОЗИВНО ПИСМО

· ПРИЈАВНИ ЛИСТ ВИДОВДАНСКИ ДАНИ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ 2007.

ПРИЈАВЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСЕ:
Васе Чарапића 20,11000 Београд

или

Кнез Михајлова 10, 11000 Београд

Тел/факс: +381 11 2638235, + 381 11 180074

www.mzd.sr.gov.yu, www.pks.co.yu

Е-маил: ekonomija@mzd.sr.gov.yu, dijaspora@pks.co.yu

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine