уторак, 26. јун 2007.

Светски дан борбе против злоупотребе дрога обележен је и у Смедеревској Паланци

У Смедеревској Паланци је данас обележен Светски дан борбе против злоупотребе дрога у оквиру активности Општинског координациони одбора за превенцију болести зависности уз подршку СО Смедеревска Паланка. Том приликом дељени су пригодни лецина тему «Знањем против дроге». Прилажемо пригодне летке и фотографију једног тима ученица које су учествовале у активностима.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine