петак, 29. јун 2007.

Одржана је конститувна седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка

Данас је у Смедеревској Паланци одржана конститутивна седница Привременог органа Општине Смедеревска Паланка.

У Привремени орган општине Смедеревска Паланка, одлуком Владе Републике Србије, именовани су: Владан Старчевић, за председника; за чланове: Светлана Козић, Ненад Ристић, Љиљана Лаковић и др Милан Бркић.

Привремени орган је дао налог директним и индиректним корисницима буџета и удружењима Општине Смедеревска Паланка да до 14. јула доставе извештај о раду за првих шест месеци 2007.г. и планове рада за 2007. Такође је дао инструкције надлежним службама да се израде предлози за решавање проблема са водоснабдевањем грађана и проблема везаних за чистоћу града.

Следећа седница је заказана за понедељак 2. јула.2007.г.Владан Старчевић, председник Привременог органа Општине Смедеревска Паланка


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine