среда, 6. јун 2007.

НА СТАДИОНУ " НЕПОКОРЕНА МЛАДОСТ " У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ, 9.ЈУНА РЕПУБЛИЧКО ПРВЕНСТВО СГНС У ФУДБАЛУ

У суботу 9.јуна 2007.године, на стадиону "Непокорена Младост" у Смедеревској Паланци, одржаће се овогодишње Републичко првенство Савеза глувих и наглувих Србије у фудбалу. Домаћин овог првенства је Општинска организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке. Поред домаћина који са Општинском организацијом глувих и наглувих Велике Плане има заједничку екипу под називом:" ПАЛАНКА - ПЛАНА ", на првенству ће наступити екипе из Београда, Крагујевца, Крушевца и Прешева.

Почетак овогодишњег републичког првенства Савеза глувих и наглувих Србије у фудбалу, заказано је за 10 часова.

Сл.Костантиновић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine