недеља, 24. јун 2007.

Корисна информација: Путовања

Годишњи одмори су пред нама и корисна информација су редови вожње и/или редови летења које прилажем:
Уколико сте у Београду такси можете заказати и преко интерента ако приступите следећем линку (фирма Београдски TAXI).
Желим Вам да лепо проведете лето и да и даље посећујете наш и Ваш блог јер ће бити пуно корисних информација.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine