субота, 23. јун 2007.

Преносимо са блога "ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке": KОМЕНТАР У ВЕЗИ САСТАНКА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СМ.ПАЛАНКА, ОД 21.06.2007.Г.

У канцеларији Председника Општине Смедеревска Паланка одржан је 20.6.2007.г. састанак у вези реализације пројекта "Помоћ у кући" у оквиру програма спровођења стратегије развоја система социјалне заштите који за Министарство рада и социјалне политике спроводи реализује УНДП. Информација о овом састанку је публикована на овом линку. У вези овог састанка Општинска организација глувих и наглувих је реаговала на свом блогу имајући у виду да нису све заинтересоване стране за реформу социјалне политике Општине позване. Реакција се налази на линку
KОМЕНТАР У ВЕЗИ САСТАНКА КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СМ.ПАЛАНКА, ОД 21.06.2007.Г.
Додатни корисни линкови у вези наведене проблематике су:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine