четвртак, 31. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Брига о старима (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Брига о старима
Стратешки циљ: Успостављен свеобухватни систем бриге о старима
Приоритет: Изграђени капацитети за подршку старим особама
Мера: Израда стратешког и акционог плана бриге о старима
  • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о старима
Мера: Изградња капацитета организација које брину о старима
  • Програм изградње капацитета организација које бринну о старима
  • Приоритет: Ефикасна, ефективна и одржива подршка старима
Мера: Обезбеђивање основних права, посебно најсиромашнијем делу старих
  • Програм подршке старима са минималним пензијама
  • Програм народне кухиња за најугроженије грађане
  • Програм изградње дома за старе особе
  • Програм унапређења здравствене заштите старих
  • Програм отварања клубова за дневни боравак остарелих.
  • Програм увођењем нових, хуманијих облика збрињавања старих путем пружања неопходних услуга у кућним условима (здравствена нега, помоћ у кући и ван ње).

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine