среда, 23. мај 2007.

Конкурс за кратку фантастичну причу "Освоји икебану"

Интернет страница "Освоји Икебану" од 21.05.2007. године организује конкурс за кратку фантастичну причу. Конкурс је отворен до 23.07.'07. године.
Тема конкурса је "Однос човека према природи у будућности”.
Приче морају да буду до 4500 карактера дугачке (рачунајући и паузе).
Радови морају бити на српском или сродним језицима са стандардним YU фонтовима.
Слати их, поред кратке биографије, откуцане у Word-у и приложене у attachment-у поруке, на адресу: konkurs@osvoji-ikebanu.org.
Свако може да пошаље максимално три рада.
У телу поруке обавезно навести: име, презиме, адресу и број телефона.
Додела награда је 25.08.’07. у подне у Ботаничкој башти у Београду.
Најбоља три рада очекују вредне награде!
Веб адреса сајта са додатним информацијама је http://osvoji-ikebanu.org.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine