четвртак, 31. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Брига о особама са хендикепом
Стратешки циљ: Успостављен свеобухватан систем подршке особама са хендикепом
Приоритет: Изграђени капацитети система за подршку особама са хендикепом
Мера: Израда стратешког и акционог плана бриге о особама са хендикепом
  • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о особама са хендикепом
Мера: Изградња капацитета организација које брину о особама са хендикепом
  • Програм подршке организацијама које пружају подршку особама са хендикепом
Мера: Подршка особама са хендикепом
  • Програм волонтерске подршке особама са хендикепом
  • Програм финансијске подршке породицама које имају особу са хендикепом

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine