петак, 18. мај 2007.

Такмичење Живот у Европи (Life in Europe)

Смедеревска Паланка има пуно младих људи талентованих за разне уметности. Међу њима су и млади фотографи који немају довољно прилика да јавно представе свој рад и да афирмишу нашу средину. Из тих разлога достављам информацију о такмичењу Life in Europe за награду под службеним називом "The Youth Press Photo Award 2007". На такмичењу могу да учествују млади до 27 година старости из свих европских земаља.
The Youth Press Photo Award 2007 је организовала организација Youth Press of Germany у сарадњи са Европском комисијом и подржано је од стране компаније Adobe у Немачкој.
Сваки учесник може да учествује са максимално 5 фотографија. Учесници могу да буду из било које европске земље (такмичење није ограничено на ЕУ).
Пошто је ово такмичење којим млади фотографи представљају живот у Европи а Србија је део Европе онда позивам младе фотографе Смедеревске Паланке (и не само Смедеревске Паланке) да учествују на овом такмичењу и да представе живот у Смедеревској Паланци као саставни део шире слике живота у Европи. Афирмишући своје стваралаштво афирмишу стваралаштво Србије.
Корисни подаци:
Млади паланчани који буду учествовали на овом такмичењу моћи ће своје радове да представе преко овог блога. Потребно је само да нам пошаљу е-маил са линком ка презентацији њихових радова на http://www.youthphotos.eu.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine