четвртак, 31. мај 2007.

Одржан је Сајам запошљавања у Смедеревској Паланци ‎

У организацији Националне службе за запошљавање, филијала Смедеревска Паланка, 31. маја у сали СО Смедеревске Паланке организован је 1. сајам запошљавања општина Смедеревска Паланка и Велика Плана. На сајму је учествовало око 30 послодаваца и више стотина незапошљених лица са територије двеју општина.
Илустрација сајма може да се нађе на следећим фотографијама или на линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine