четвртак, 10. мај 2007.

Отварање изложбе акварела Драгослава Танасијевића - Тасе

У Народном музеју у Смедеревској Паланци ће се 11 маја 2007. године са почетком у 20 часова отворити изложба акварела Драгослава Танасијевића - Тасе.

За додатне информације обратите на следећу адресу:
Народни Музеј у Смедеревској Паланци
Првог српског устанка 128
11420 Смед. Паланка.
Тел. 026/317- 295

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine