уторак, 8. мај 2007.

Смедеревска Паланка online - позив на сарадњу

Сведоци смо да нема довољно актуелних и квалитетних информација о Смедеревској Паланци, њеним људима, организацијама, институцијама, дешавањима, дилемама, ...
Разлози сигурно постоје али је сигурно да и ми нешто можемо учинити да се стање промени.
Овај блог (веб дневник) је покушај да у сарадњи са грађанима Смедеревске Паланке креирамо другачију слику о нашем граду и да подстакнемо сарадњу у размени информација. Сваки паланчанин, и свако ко мисли добро Паланци, је добродошао да да свој прилог успешном развоју Паланке и да све покренемо и преокренемо.
Да би смо то остварили предвидели смо:
  1. да сваки грађанин може да изнесе свој став у вези покренуте теме јер нема модерације коментара;
  2. да се свака организација, институција, предузеће, удружење грађана акредитује за креатора садржаја овог блога и да представе рад своје организације, рад своје институције, да представе своје услуге и своје производе, да представе оне које сматрају значајним за развој Смедеревске Паланке (у култури, уметности, привреди, ...).
Поступак је једноставан: на е-маил адресу
  • Ви, као представник ваше организације/институције имате информације о вашим активностима и ономе што може да буде од интереса за ширу јавност.
  • Ваш је интерес да информације о вашим активностима (најаве, презентације реализованих активности), о вашој организацији (ко сте, историјат вашег рада, какви су ваши планови, ко су ваши кључни људи), о вашим производима и услугама, о вашим пословним партнерима буду јавно доступне и желите да користите све расположиве канале за њихову дистрибуцију.
  • Овај блог је један од канала за дистрибуцију информација који је интерактиван јер сваки читалац може да коментарише ваш прилог и тиме да добијате повратну информацију у најкраћем року.
  • Пошто ви уређујете вашу рубрику ви обликујете информацију и поруку и имате потпуну контролу.
  • Све речено је бесплатно јер свако од акредитованих аутора и модератор сносе своје трошкове јер се користи јавна интернет инфраструктура (Гугл) где се услуге не наплаћују.
информисали и да би смо формирали заједницу грађана посвећених развоју нашег града.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine