субота, 26. мај 2007.

Трка хармоније света 2007. у Смедеревској Паланци

Трка хармоније света 2007. је данас одржана у Смедеревској Паланци на којој су учествовала деца која су победила на пролећном кросу РТС-а. Трка је одржана у организацији Центра за развој спорта Смедеревске Паланке. Више информација о трци може да се нађе на сајту http://www.worldharmonyrun.org. Сатница кроз Србију је следећа http://www.worldharmonyrun.org/serbia/satnica/.
Прилажемо пар фотографија трке кроз Смедеревску Паланку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine