уторак, 29. мај 2007.

Одржана је Скупштина Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и аутистичним особама Смедеревске Паланке

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима и аутистичним особама Смедеревске Паланке је 29.5.2007 у просторијама Дневнog боравкa за децу и омладину ометену у развоју "Пуж", у оквиру програма обележавања 20 година постојања, одржало радну и свечану седницу Скупштине Друштва где су уручена и признања пријатељима Друштва и заслужним члановима.

Прилажемо пар фотографија са скупа а знатно више фотографија може да се нађе на линку.

Геореференциране фотографије за Смедеревску Паланку могу да се нађу на следећем линку (сателитски снимак, карта, листа геореференцираних фотографија).

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine