понедељак, 21. мај 2007.

Наслови актуелних вести 24 сата дневно седам дана у недељи

На нашем и Вашем блогу од данас је могуће да пратите наслове са актуелним вестима из Србије и света неколико медијских кућа захваљујући коришћењу технологија које су познате као Веб 2.0. У овом тренутку пратите следеће агенције: Naslovi.net, MTS Mondo, RTS, B92, RTV Pink. Ускоро ћемо Вам омогућити да са Вашег и нашег блога пратите и друге изворе информације и да увек имате актуелне пословне информације, нове прилоге са блогова других паланчана или информације који могу да вам буду од користи за рад на даљем развоју Паланке, као и информације о разним конкурсима и слично.
Посетите блог Паланка OnLine и уверите се нове могућности које он нуди.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine