петак, 25. мај 2007.

ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке: СКУПШТИНА ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРЛ И АУТИСТИЧНИМ ОСОБАМА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке: СКУПШТИНА ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ МНРЛ И АУТИСТИЧНИМ ОСОБАМА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine