четвртак, 17. мај 2007.

Најава изложбе Звонка Главића

У петак 18.05.2007. године у Галерији модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци са почетком у 20 часова је отварање изложбе слика Звонка Главића сликара из Београда.
Додатне информације:
Галерија модерне уметности,Првог српског устанка 128,11420 Смед. Паланка, тел. 026/ 317- 295

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine