уторак, 22. мај 2007.

СЕЋАЊЕ НА РАНКА ГАЈИЋА

У четвртак 24.маја 2007.године, навршава се 30.година, од трагичне погибије РАНКА ГАЈИЋА, рођеног 15.јула 1940.године у селу Голобок у општини Смедеревска Паланка, иначе, првог секретара Општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке.Њему припадају велике заслуге што Организација има "чврст темељ ", који се није срушио ни до данашњих дана.За секретара ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке, чији је председник био једно време, постављен је 1968.године.Заједно са својим сарадницима, урадио је сва акта, поставио циљеве и задатке Организације, радио је на окупљању чланства да се баве спортом, јер је и сам волео спорт, посебно шах.Подстицао је чланове да читају, буду информисани, да се баве културним стваралаштвом, развијају пријатељство и несебично се помажу.
Међутим, тог 24.маја 1977.године, несрећним случајем изгубио је свој млади живот, а организација свог изванредног секретара, великог организатора и доброг спортисту-шахисту, а породица угледног домаћина, узорног супруга и оца троје деце.Ранко је сахрањен на локалном гробљу у Смедеревској Паланци, а овај текст посветили смо сећању на њега.
Сећању на нашег дугогодишњег секретара, кога нисмо заборавили ни после 30.година и који је златним словима уписан у анале Општинске организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке.
Сл.Костантиновић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine