уторак, 22. мај 2007.

Корисна информација: Почео је са радом портал Сувенири Србије

Ових дана покренут је портал Сувенири Србије са намером да оригинални, аутентични, уникатни, ручно рађени сувенири из свих крајева Србије, буду успешно представљени и пласирани у првој домаћој интернет сувенирници, и тако постану доступни широм света!

Реализацију портала подржала је и Туристичка организација Србије, препознајући иновативан приступ у промоцији и пласману сувенирске понуде Србије.

Детаљне информације о пројекту Сувенири Србије, могу да се нађу на адреси http://www.suvenirisrbije.com/.

На овом порталу отворен је и конкурс за произвођаче сувенира што је и главни разлог публиковања ове информације да би се нашим суграђанима који производе сувенире дала могућност да искористе овај канал промоције и продаје својих производа. Додатне информације могу да се нађу на веб страни http://www.suvenirisrbije.com/proizvodjaciPrijava.php а услови су

  • Начин представљања сувенира на порталу се одвија у 3 фазе:
  1. Пријава на конкурс путем формулара "Мој сувенир"
  2. Потписивање уговора
  3. Постављање на портал
  • Конкурс којим се произвођач пријављује да учествује на порталу са својом сувенирском понудом, сталног је карактера.
  • Учешће на порталу је бесплатно.
  • Право продаје сувенира преко портала имају произвођачи сувенира (физичка лица, као и правна лица у случају да немају сопствену развијену дистрибуцију, као ни место пласмана).
  • Услови сарадње, права и обавезе дефинишу се посебним уговором, који се склапа између произвођача и фирме Кројач д.о.о, а који се добија на увид по захтеву.
  • Продајна цена сувенира се формира додавањем одређеног процента на цену коју одреди произвођач.
  • Исплаћивање произвођачима врши се на месечном нивоу, по продаји производа.

Први корак: Преузмите, попуните и пошаљите формулар „Мој сувенир“, као и фотографије сувенира на eMail: kancelarija@SuveniriSrbije.com

Други корак: Очекујте наш позив у року од 24 до 72 часа од тренутка пријављивања на Конкурс, односно слања формулара „Мој сувенир“. Уколико Вас не позовемо у предвиђеном року (могући разлог: неправилно унети подаци), молимо Вас да нас контактирате или поновите слање обрасца.

Све остале информације могу да се нађу на адреси http://www.suvenirisrbije.com/proizvodjaciPrijava.php.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine